Universal White Time Healing - UWTH

  

 

 

 

     Rene Gieltjes

             Last Update:  18 januari 2018                 

 

 Index:

 

Waarom Universal White Time Healing  
Waarom ga ik een cursus Universal White Time Healing doen Wat is UWTH
Mijn UWTH Lerares Rosalinde Seelig Wat hebben we nog meer geleerd in deze 1e cursus UWTH level 1
Wat is de Golden Movement Hoe geef je een White Time behandeling aan je zelf
UWTH Level 1 vervolg UWTH Level II
Oefening: Lichtbolletjes De Schouder behandeling
Het balanceren van de Chakra's
Mijn web links  
Waarom is er nog steeds zoveel twijfels over een leven na de dood Mijn prive boeken over Leven en sterven
Everything about Tibet Mijn prive Tibet boeken
Tibetaans Weeshuis Mijn prive Reiki boeken
Munay-ki  Reiki
Nusta Karpay  
Web links  
NL Links FAQ's
VPTZ (Vrijwilliger Palliatieve Terminale Zorg)
   

 

     

 

                  

 

 

Waarom ga ik een cursus Universal White Time Healing level 1 doen

Ik heb tot nu toe Reiki I (jul 2011), Reiki II (Jan 2013) en Munay-Ki (sep, okt, nov 2014) en Nusta Karpay (Juni 2015) gedaan. Maar Reiki 1 spreekt me opzich het meeste aan, maar vond de behandeling nooit sterk genoeg qua healing, wel als je met meerdere iemand behandelt. Dus ik zocht verder, ik had wel eens over buitenaardse healing methodes gelezen. Ook reizen buitenaardse ruimte schepen met White Time energie en in de twee boeken van Channie West, gebruikt buitenaardsen ook de Universal White Time als healing. Maar Channie West - (Channie Cha) woont in Zweden, dus waar vind je een betrouwbaar iemand. Via facebook ken Wilma Olthof, we lezen vaak de zelfde boeken. Zoals deze twee onderstaande boeken, geven erg veel belangrijke informatie. Waaronder dus UWTH - Universal White Time Healing. Wilma heeft al voor mij Level 1 en zelfs al level 2 en wilt liefs ook al Level 3, maar daarmee wacht ze tot maart 2017, anders gaat ze te snel. Ik ben zaterdag 5 nov en Zondag 6 november geweest bij Rosaline Seelig. Voor mij waren vooral de 1e twee inwijdingen de bevestiging waar ik mn helen leven al mee liep en geen antwoordt op kon vinden, nu allemaal beantwoordt, zelfs meer dan ik ooit kan kunnen dromen. Ben er zo erg blij mee en daarbij leer je om je zelf en anderen en opstand een Universal White Time Healing geven, dat zoveel krachtiger is dan Reiki. Ik zou iedereen die zich verbonden voelt tot buitenaards en meer over zich zelf wilt weten en andere wilt helpen qua geven van healing die als je voelt dat Reiki voor je zelf steeds minder doet en je op zoek bent naar meer, neem dan contact op met mijn lerares Rosalinde Seelig.

 

 

256(8) = Uitgelezen 2006 19 jul 2016 978 90 78506 03 4

. Een Buitenaards dagboek (Channie West - Channie Cha)

Velen kennen haar met haar spirituele naam, namelijk Channie Cha Centara.
Zij is de grondlegster van de Universal White Time Healing zoals het nu gegeven wordt. Zij is als vijfjarig kind in contact gekomen met vriendelijke buitenaardse wezens. Deze hebben haar vaak bezocht en haar ook mee genomen naar andere planeten waar Channie een opleiding keer. Zij bericht hier op een verrassend aardse wijze van haar reizen en ervaringen vanuit de aantekeningen van haar eigen dagboek.
Voor de White Time healers een prachtig boek waarin je op zachte wijze door het geschrevene geopend wordt. Het zal je ontwikkeling zeker stimuleren!

                                257(8) = Uitgelezen 2008 4 aug 2016 978 90 78506 04 1

. Een Buitenaards dagboek (Channie West - Channie Cha)

Velen kennen haar met haar spirituele naam, namelijk Channie Cha Centara.

Het is belangrijk dat mensen hun ware rol in het universum gaan begrijpen en op zich nemen.

 

Alles is met elkaar verbonden in een eeuwig durende kringloop van samenwerking. Een puzzel waarbij de Aarde en de mensen stukjes vormen van het patroon, het geheel en Al Wat Is. Geen enkele puzzel is compleet zonder alle stukjes. Geen enkel patroon is compleet of perfect zonder alle details in volledige harmonie met elkaar.

 

Wanneer de mensen hun rol op zich nemen in het Al, zullen ze het geheel gaan zien en vrede vinden in hun bestaan. Eerst dan is men in staat op te gaan in een nieuw bewustzijn en zal de Nieuwe Aarde worden geboren als lid van een andere dimensie.

258(8) = Uitgelezen 2008 2 sep2016 978 90 77247 71 6

. White Time Healing - Thuiskomen in de Witte Tijd

(Ananda Wensing-Boerema)

We leven in een tijd waarin de energie wordt verhoogd. Deze verhoogde energie, die we White Time Energie noemen, kunnen we gebruiken voor onszelf en onze omgeving. White Time geeft een verdieping aan je eigen kwaliteiten, talenten en gaven. Je leven met White Time kan een rijk gevoel van bestaan geven omdat het je steeds meer versterkt. In dit boek wordt uitgelegd hoe je met de White Time Energie en White Time Healing kunt werken. Bij White Time Healing maak je gebruik van een universele energie die tegelijkertijd in verleden, heden en toekomst werkt. Zo kun je aan alles werken van voor het moment van ontstaan tot en met een mogelijke manifestatie in de toekomst. Bekende therapieën en technieken, zoals de kleurentherapie en het werken met kristallen en edelstenen, kunnen vanuit de White Time op een nieuwe manier worden benaderd. Zo kan al eerder opgedane kennis worden verdiept. In dit boek wordt hier ruim aandacht aan besteed. Ananda Wensing-Boerema is therapeute en docente, onder andere in White Time Healing. Zij is opgeleid door Channie West, de grondlegster van de White Time Healing. Ananda heeft een goedlopende praktijk en eigen centrum in Haaksbergen. Wat is White Time of Witte Tijd? Volgens de schrijfster zijn de laatste jaren op de aarde de energieen verhoogd via 'poorten' vanuit de kosmos. Deze energieen hebben het zuivere witte licht in zich en bewerkstelligen een transformatie voor een nieuwe aarde oftewel White Time. In deze nieuwe tijd zullen we anders omgaan met de natuur, met onze normen en waarden, maar vooral met elkaar. We gaan van 'ik ben' naar 'wij zijn'. Dit houdt de levensinstelling in: leven vanuit het hart. Deze witte energieen kan men ook gebruiken om te helen. Grondlegster van de White Time Healing is Channie West uit Zweden. Dit boek bevat een voorwoord en informatie over het behandelcentrum van de schrijfster, vele oefeningen, o.a. om behandelingen te kunnen geven, tips voor het werken met kristallen, edelstenen, kleuren en klanken etc. Geschikt voor geinteresseerden in healing en energieoverdracht en docenten en cursisten op het spirituele vlak. Prettig vormgegeven, met verschillende lettertypen en duidelijke illustraties en zwart-witfoto's van behandelvormen.

Ps. Goed boek, handig om een indruk te krijgen, maar een echte cursus is absoluut een aanrader!

Samenvatting Buitenaards Dagboek mbt White Time

blz 65: Iedereen spreekt natuurlijk ook de vibratietaal. Dat is de hoofdtaal in het universum

blz 70: Bovendien bestaan er miljarden en miljarden andere bewoonde planeten met hun eigen soorten, hun iegen condities en dingen.

blz 86: Als men heelt met Witte Tijd kan men teruggaan naar het verleden, precies naar het moment van ontstaan van ongeval of ziekte. Men heelt dan vanaf dat punt tot in het heden en neemt eventuele pijn weg. Hierna heelt men verder in de toekomst. Men zorgt ervoor dat de verwonding of ziekte noot meer terugkomt.

 

Samenvatting Engelen Dagboek mbt White Time

blz 14: Witte Tijd is alle tijd tegelijkertijd oftewel verleden, heden en toekomst in één en dezelfde eenheid. Witte tijd wordt gecreëerd wanneer zes op zichzelf staande energieën een zevende energie vormen. Deze zes op zichzelf staande energieën zijn anti-energieën.

blz 14: Veel mensen besperken zich en stellen grenzen aan hun gedachten. Veelal dar men andere mogelijkheden niet wil of kan zien.

blz 14: En alsof het nog niet genoeg is dat de technische ontwikkeling op het verkeerde pad is beland, er zijn ook nog heel wat mensen die niet in spiritueliteit geloven. of mensen die niet openstaan voor het feit dat er daarbuiten in het universum leven is, buiten henzelf dan natuurlijk.

blz 14: Een medium kan men worden als men met deze gaven is geboren, of als men de juiste spirituele kennis heeft verworven of als men dergelijke kennis via een ander in zijn bewuszijn heeft overgedragen gekregen. Deze gave of kennis opent de deuren naar het voelen, het voelen achter dat wat anderen voelen en het zien van het onzichtbare in alle ruimtes van tijd. Dat wil zeggen in het heden levend, het verleden zien maar ook de toekomst kunnen zien en begrijpen.

blz 15: Op die manier wordt Witte Tijd op de juiste wijze gebruikt. Hoe mediums dus mediamieke gave ontwikkelen, hangt af van het feit of men ermee geboren is, of dat men via studie zich de kennis heeft eigengemaakt om zich te verbinden met Witte Tijd. Diegenen die worden opgeleid, ontvangen hun kennis gewoonlijk van bijvoorbeeld engelen, gidsen, spirituele leiders of buitenaardse wezens.

blz 15: Witte tijd kan worden gebruikt om te helen.

blz 16: Witte tijd wordt dus ook op andere manieren gebruikt en de meest gebruikelijke manier is om er mee te reizen. Men kan met Witte Tijd ook zielenreizen maken en dat in de regel over grote afstanden.Maar zelfs de buitenaardse vaartuigen reizen met Witte Tijd.

blz 16: Hoe ontstaan deze tunnels en de Witte Tijd met heb? Wel, alle planeten hebben zoiets als een zespuntensysteem.

blz 16: Op het snijdingspunt, ongeveer 400 km omhoog (meer exact mag ik niet zijn) ligt het aardse Dodenrijk, gelegen in een andere dimensiekwaliteit dan de onze.

blz 19: Twee keer in het leven creëren we echter allemaal onze eigen Witte Tijd tunnel, bij de geboorte en bij het overlijden. We gebruiken Witte tijd dus aan het begin van een reïncarnatie om op Aarde te komen en ons bestaan te bekrachtigen. Aan het eind van ons leven verlaten we op dezelfde wijze de Aardeom naar 'huis' naar het Dodenrijk te gaan of terug naar de eigen thuisplaneet (Buitenaardse planeten in andere dimensie, vaak met menselijk uiterlijk). Het tunneleffect dat sommigen zien er ervaren bij een bijnadoodervaring is dit type tunnel.

blz 20: Alle planeten, manen, zonnen, etc communiceren onderling en wisselen informatie en kracht uit vai Witte Tijd tunnels. De door buitenaardse wezen gebouwde krachtcentrales nemen universele energie op via Witte Tijd tunnels. De beste manier om een krachtcentrale te bouwen is, door er twee te bouwen op twee naburige planeten en de tunnels tussen beide te activeren. Men bouwt de krachtcentrales daar, waar de tunnels vaak tegelijkertijd actief worden. In de Bermudadriehoek liggen grote en krachtige zespuntensystemen bovendien bevinden zich er oude krachcentrales onder het wateroppervlak.

blz 20: Universele Witte Tijd Healing. De gedachte bij deze behandelvorm is dat ziekte, o.a. een tekort is aan trilling, klank en kleur. In zekere zin zijn dit echter allemaal dezelfde dingen, daar trilling een klank is en ook uitgedrukt kan worden in kleur. Als men heelt met Universele Witte Tijd Heling gebruikt men alle kwaliteiten van tijd in een eenheid. veleden, heden en toekomst. Men heelt ook met alle kleuren en automatisch wordt een tekort aan kleur in grote hoeveelheden aangevuld. een te kort aan een bepaalde kleur maakt ziek, maar de oorzaak hiervan is een andere kleur. Dit wordt de complementaire kleur, van de kleur waarvan een tekort is, genoemd. ALs je bijvoorbeeld reumatische klachten neemt, die te maken hebben met een tekort aan positief groen, dan is de oorzaakkleur hiervoor negatief rood. Al Wat Is neemt kleuren en trillingen op vanuit regen van energie die alle planeten raakt.

blz 21: Op hogere school niveau bestudeert men ook de aura zorgvuldig. Daar is werkelijk alles uit af te lezen, alle tekorten, zowel vitamine-, als mineralentekorten, evenals natuurlijk een tekort aan kleuren

blz 62: Ieder levend wezen draagt een hartbloem en een zielebloem in zich.

blz 100:  Alles rondom ons wordt beïnvloed door ons gedrag. Met vriendelijkheid en zorgzaamheid vindt men rust en vrede. En vrede vind je in jezelf, waar je ook gaat.

blz 100: De complete werken zijn te vinden op de planeet Oktra in de tempel Ciarn. Ook in de bibliotheek van de Plejaden op de planeet Sahdriôn, afdeling #DD, de volledige ruimte 54, is het complete werk te vinden. Zelfs op Aarde is de complete Bijbel terug te vinden en wel in Egypte.

blz 146: Er bestaan dimensies die zo vreemd en moeilijk te pakken zijn, dat de mensheid niet in staat is ze te begrijpen.

blz 229: Veel mensen ontwikkelen zich met behulp van graancirkels. Als men wil, kan men zich ontwikkelen met behulp van deze symbolen en patronen. Een tip is om in boeken van graancirkels te beladeren en de patronen te bestuderen. Men hoeft de boekn niet eens te kopen, er kort naar kijken is voldoende. Een aantal van deze afbeeldingen vindt men zelfs op internet terug. Dit vormt een van de mogelijkheden, die mensen hebben om te kiezen of ze zich willen openen voor andere niveaus van inzicht.

blz 230: Niet alle patronen worden door buitenaardse wezens gemaakt. Sommige patronen zijn en worden door mensen gemaakt, gewoon omdat men dat leuk vindt. Weer andere patronen zijn ontstaan door natuurlijke invloeden van Witte Tijd op die plek. Via krachtige verbindingen binnen de Witte Tijd tunnels, doe de Witte Tijd zich dan gelden. Witte Tijd kan dan duidelijk zichtbaar worden als een afdruk in het graan of op de bodem op de grond of in het zand. Deze patronen zijn echter eenvoudiger, dan de meest besproken graanveldcirkels, In hun eenvoud zijn ze niettemin prachtig.

blz 243: Een echt medium werkt veelal bewust of onbewust met Witte Tijd. Witte Tijd is verleden, heden en toekomst in dezelfde eenheid. Witte Tijd en zijn bestaan is binnen de wetenschap niet gecatalogiseerd, onderzocht en herkend, anders dan in de vorm van mislukte tests of vreemde, niet herhaalde testresultaten. In mijn leerstelsel is Witte Tijd een vorm van natuurwet. Deels daar deze voorkomt in de natuuren deels daat Witte Tijd andere natuurwetten kan opheffen en verstoren, zoals de zwaartekracht, gewone tijd, de geluidstrillingen in de lucht, de brekingshoek van licht, etc.

blz 245: Al onze herinneringen liggen ook opgeslagen in inze aura. Een handbreedte van onze aura bevat circa 13 miljoen herinneringen. Dat zijn heel wat herinneringen...

blz 335: Bij het opnieuw verbinden met de Bron werd de kracht weer sterker dan voorheen. Dit daar de Bron zich nu in dezelfde tijdseenheid en kwaliteit bevond als wereld Een. Voor Witte Tijd helers op Aarde had dit vele voordelen. Het werd bijvoorbeeld gemakkelijker om te mediteren en daarbij de bron van Universele Witte Tijd Heling te vinden en te zien. Zelfs het riezen met vaartuigen in Witte Tijd tunnels werd effectiever en beter. Het maken van zielereizen werd gemakkelijker, daar de barriére niet langer behoefte te worden doorbroken. En er was nog zoveel meer dan om te winnen.

blz 376: Maar weet dat niemand zonder reden ziek wordt.

 

 

 

                 

Wat is UWTH

Universal White Time Healing, lijkt op Reiki 1 en 2 samen, waarbij je leert werken met een hogere frequentie. Het past in deze Nieuwe Tijd,

waarbij je lichaam en geest leert Helen met een Hoge Lichtfrequentie. De cursus duurt 2 dagen, waarbij je ook op afstand leert behandelen.

Verleden, Heden en Toekomst zijn 1 tijdsunit in Wit Licht, waardoor multidimensionale Heling wordt aangeboden.

Het leidt naar 'n groter Kosmisch Bewustzijn. White Time I.

 

White Time Healing heet voluit Universal White Time Healing, afgekort UWTH. Het is gecreëerd door hoog ontwikkelde spiritule wezens in het universum. In 1993 is het beschikbaar gekomen op Aarde via Channie Cha Centara West, die in Zweden woont.

                 

Wat hebben we nog meer geleerd in deze 1e cursus UWTH level 1

  • Een White Time behandeling geven aan je zelf

  • Een White Time behandeling geven aan iemand die ligt op een behandeltafel

  • Een afstandsbehandeling geven naar iemand of naar een situatie

  • Een simpele techniek om de aura schoon te maken en chakra's te balanceren

  • Een schouderbehandeling geven

  • De Golden Movement deel 1, het Universele deel

Tevens worden er een aantal blokkades weggehaald met 3 initiaties!

 

                 

Hoe geef je een White Time behandeling aan je zelf

·    Tong achter je voor tanden gehemelte

·    Met gesloten ogen omhoog kijken en

·    Je password zeggen

1.   Handen op je ogen

2.   Handen zijkant hoofd

3.   Handen achterkant hoofd met vingers altijd omhoog

Belangrijk steeds te voelen tussen linker en rechterkant, wat je voelt

4.   Kaken/keel of hand in nek en keel

5.   Armen kruizen, leuve, knijpen, 3x Esé - knikker, lies, voetzool eruit

6.   Hart longen \ / 3x Esé

                           i.      Je hart

7.   Dan doe je het Esé teken groot over je lichaam, hiermee daalt de wolk van liefde op je in

    (Van boven hals, recht naar beneden, links af, rond de borst zeg maar.

8.   Handen, vingers omhoog bij de ribben aan beide kanten

9.   2x handen op je buik

10. 2x handen op je maag

11. Handen op de heupen, handen, vingers omhoog

Eerst 1 been en dan andere been

1.   Hand begin en eind boven been

2.   knie

3.   Hand begin en eind onderbeen

4.   Hak

5.   Holle voet en teen (knijp even)

6.   Voel verschil tussen beide benen

En nu ander been het zelfde

 

De Schouder behandeling

Sta of zit achter de client die op een stoel zit, met de voeten en handen naast elkaar. De behandelaar opent de energie (Doe zelf eerst de Golden Movement en open je kanaal) en legt een hand op iedere schouder. Deze behandeling kun je op twee manieren geven. 1e je houdt je handen op de schouders gedurende maximaal 10 to 15 min. 2e je behandelt de eerste 10 min de schouders, waarna je je handen intuïef naar andere plekken laat gaan. Behandel zo 15 tot 45 min. N.B. Als je op de schouders "sluit" gebruikt, werkt de behandeling langer door. Sluit de energie weer door je armen voor de borst te kruisen en drie keer "bedankt voor deze behandeling" in je zelf te zeggen. Deze behandeling werkt 10 dagen door, na gronding 25 tot 27 dagen. Opmerking: deze schoudersbehandeling is met namen goed omdat deze erg simpel is uit te voeren. Via de schouderbehandeling wordt de energie meteen in een speciaal energiesysteem van je lichaam gebracht, dat tot voor kort onbekend was voor de mensheid.

Het balanceren van de Chakra's

1. Check of de chakra's gebalanceerd moeten worden:

    Doe de Golden Movement 1x en sta licht voorover boven de clïent en houdt één hand ongeveer 20 cm boven het kruinchakra, met de vingertoppen van het hoofd af gericht.

    De andere hand houd je op 20 cm hoogte net voorbij het stuitje. Sluit je ogen en 'weeg' je client. De energie boven het kruinchakra zou licht moeten aanvoelen, waardoor je hand daar zakt. De hand voorbij het basischakra zou hoger moeten zijn. Zo niet, dan is het nodig om de chakra's te balanceren.

2. Het balanceren zelf: je plaatst één hand boven het kruinchakra en met de andere hand borstel je boven elk chakra richting het hoofd. Deze vorm is perfect voor mensen die hun chakrasysteem wakkerder willen maken, meer willen stimuleren; het is als het ware een opkikkertje.

3. Je kunt ook een straal White Time Licht vanuit het holletje van je hand omhoog sturen, door alle chakara's heen.

4. Doe dit zo vaak als het nodig is.

Opmerking: de Golden Movement doe je altijd vóór het balanceren van de chakra's. De meeste mensen hebben hun chakra's niet in balans; versterk je behandeling door middel van het balanceren.

 

Het Schoonmaken van de aura (van je zelf)

1. De behandelaar doet de Golden Movement en staat licht voorover boven de rug van de cliënt, zodat de energie geconcentreerd wordt boven de onderkant van de rug. Houd je handen ongeveer 15 cm boven het lichaam van de client, zonder het aan te raken.

2. Houd één hand boven de onderrug, terwijl de andere hand de lucht borstelt vanaf de taille naar beneden, één kant per keer, dus ook één been per keer. Leg dan je borstelland ter hoogte van de taille.

3. De hand die het dichtst bij het hoofd van de clïent ligt wordt nu de "borstelhand";

 

                 

                 

 

Wat is de Golden Movement

De Golden Movement is een bewuste beweging die je maakt, om zo direct uit de kosmos energie aan te trekken rond je handen, waarmee helend, reinigend, bekrachtigend en beschermend kan worden gewerkt. Op deze manier verzamel je energie vanuit het universum, om op verschillende manieren te gebruiken; bijvoorbeeld tijdens een healing en bij het reiningen en opladen van edelstenen. Iedereen kan deze Golden Movement leren, vandaar dat je hieronder een kort filmpje kan zien, waarbij je Channie deze beweging ziet maken. Deze beweging kan ook worden gevisualiseerd, om dan toe te passen. Hoe vaker je deze Golden Movement maakt, hoe sterker je het gaat leren voelen in en rond je handen!

 

https://youtu.be/zR4VMKL2yLs

 

 

Golden Movement

 

Volg de beschrijving en foto's van deze oefening om je de Golden Movement eigen te maken en je kunt deze fantastische energie gebruiken wanneer je maar wilt. Houd je handen zijwaarts gespreid, met je handpalmen naar Moeder Aarde, naar beneden gericht, en verbind je met haar.
Breng je handen op elkaar voor je hart (je vingers wijzen naar de zijkanten) en verbind met de fysieke energie.
Laat je vingers omhoog wijzen als in de namastéhouding. als een dankjewel, en zegen deze beweging in je hartchakra
Geef nu de liefdesenergie uit je hart aan Moeder Aarde via de beweging die je op de foto's ziet.
Verwijder overbodige energie met je handpalmen naar beneden gericht.
Draai je handen
Breng je handen omhoog naar je voorhoofd
Plaats je handen dwars op elkaar, met linker hand tegen je 3e oog en verbind de energie van je 3e oogchakra

Rol de ballast uit je leven af, letterlij vanaf je 3e oogchakra tot ter hoogte van je basischakra en geef die ballast aan de aarde, zodat deze oude karmische energie getransformeerd kan worden. Dit laatste doe je ook weer met een zijwaartse beweging en gesterkte armen met de handen naar buiten gericht
Draai je handen en breng ze dan opnieuw omhoog. Neem in een scheppende beweging de fysieke energie vanuit Moeder Aarde mee naar boven
Houd je handen naar boven gericht en verzamel tussen je handen spiritule energie.

Breng deze energie richtinh je hart

Geef je de energie weg aan iemand anders of aan je huisdier door je handen op te leggen of geef haar aan de natuur of geef de energie aan jezelf.

Oefening: Lichtbolletjes.

Bij de Golden Movement kun je lichtbolletjes maken. Je doet de Golden Movement 3 keer achter elkaar en maakt van de energie een lichtbolletje tussen je handen (als een sneeuwbal). Dit doe je wanneer je de energie naar je hart hebt gebracht. Vervolgens adam je het lichtbolletje in, via je neus of je mond. Doe nogmaalsdrie keer de Golden Movement. Maak er weer een lichtbol van en breng deze naar je thymuschakra tussen je hart en je keel. Maak de Golden Movement nog 3x en breng het lichtbolletje naar je buik. Nu voel je eje weer opgeladen, vol energie.

 

                 


Mijn UWTH lerares

Rosalinde Seelig

info@spiritueelbewustzijn.nl

055-542 7870

Leraar Universal White Time Healing Level I-IV

Leraar Kinder White Time; Highteacher voor de Lerarenopleiding Level 1

 

Rosalinde samen met Channie

                 

UWTH vervolg

Ik ga op zaterdag 10 december een White Time I (oefen)behandel ochtend te doen en s'middags een Level 1 vervolg cursus is een verdieping

van het geleerde in bewustzijn.

 

                 

UWTH Level II

 

Ik heb deWhite Time II cursus gedaan op zaterdag22 april en Zondag 23 april 2017 samen met oa Wilma Olthof, voor haar was het een terug komst dag

om extra te oefenen, zij gaat namelijk vrijdag 28 april White Time III doen. Was weer een hele bijzondere ervaring, veel herkenning van zaken waar ik geen weet van had, veel komt terug uit vorige buitenaardse levens. Was bij level 1 al, erg bijzonder, maar nu tot het extreme, als je het wilt weten, stuur me maar een berichtje. Ik heb heel lang getwijfeld om deze White Time level 2 te gaan doen, maar ben er erg blij mee dat ik het toch gedaan heb.

 

Level II is een voortgaan op de Weg van Licht, waarbij je krachtiger leert werken met Lichtbuizen, die je als een batterij

van Licht in het lichaam kan plaatsen, die dan wekenlang Licht uitstraalt! Je leert ook Lichtmuren maken, die je als

Bescherming kunt gebruiken of er reinigend mee kunt werken. (je kunt o.a. je huis ermee Energetisch schoonmaken!)

Ook leer je dan hoe je in 20 seconden Energetisch het maag-darmstelsel kunt reinigen en ook de longen! Dat is een

Helend en Bevrijdend gevoel! Je leert beschermende symbolen en de Golden Movement deel II, die je verbindt met de

oorspronkelijke blauwdruk van de Aarde en van je fysieke lichaam!

 

* het totaal in balans brengen van jezelf en anderen

* speciale techniek voor het balanceren van de chakra’s

* speciale reiniging van de longen en de maag

* het sluiten van plekken waar energie lekt

* het leren maken van lichtmuren en lichtbuizen

* het totaal in balans brengen met een Esé-behandeling

* uitleg van beschermingssymbolen

* gebruik maken van White Divine Blessings of Light

* HEDO Licht

* Golden Movement deel II, het aardse deel

* Je ontvangt 1 inwijding: een Upgrade, de “150 Steps”, die gelijk staan aan 150 uur White Time behandelingen geven!

 

 

 

                 

NL web Links

 

White time Apeldoorn - Rosalinde Seelig

Spiritueel Bewustzijn - Rosalinde Seelig

White Time Nederland Universal White Time Healing - Channie West
Channie ambassador White Time Healing Beyond Time Space - Channie West
Overzicht behandelaars en leraren Cha Orde - Planeet Oktra
WTH changing Aura How to see Auras
White Time Healing - Angelina Pilips Alldivine - Caroline Derksen

                                                       

 

                 

 

Heeft Uw vragen & opmerkingen stuur me dan een mailtje /  Do you have any question or remark send me an e-mail

Rene Gieltjes    <==    click here 

 


 
Free Web Hosting